Laatste update 05 maart 2021

Op 3 maart is het CBR gestart met alle praktijkexamens, toetsen en rijtesten. Dit was mogelijk omdat het kabinet één-op-één contactberoepen weer toestaat. Dit geldt niet voor theorie-examens en klassikale cursussen. Die zijn onder andere vanwege groepsvorming nog niet toegestaan. CBR zegt de ontwikkelingen op de voet te volgen en staat naar eigen zeggen klaar voor een snelle hervatting.

Geen dubbele kosten voor inhalen

Als de theorie-examens en cursussen weer starten, kan alles zonder dubbele kosten worden ingehaald, schrijft het CBR. Voor het inhalen van de theorie-examens heeft CBR tot en met mei plekken vrijgehouden. Hiervoor kan na de dag van uitstel een reservering worden gemaakt. Alle kandidaten van wie een examen of cursus niet door kon gaan, krijgen bericht van het CBR. Plekken voor nieuwe theorie-examens kunnen voorlopig worden gereserveerd voor de periode vanaf 1 juni.

Verlenging examenuitslagen en (theorie)certificaten

De regeling voor verlenging van uitslagen van het theorie-examen auto, motor, bromfiets, vrachtauto, bus, T-rijbewijs en het motorexamen voertuigbeheersing is verruimd. In deze nieuwe coulanceregeling, die vanaf 1 mei tot voorlopig eind van dit jaar loopt, krijgen de mensen waarvan hun bewijs van een behaald examen of certificaat in een bepaalde maand verloopt een verlenging van 7 maanden. De verruiming geldt ook voor deelexamens en toetsen voor het behalen van de verklaring van vakbekwaamheid (code 95). De geldigheid van certificaten en uitslagen is nu als volgt:

VERVALDATUM GELDIGHEID EXAMENUITSLAG / CERTIFICAAT NIEUWE GELDIGHEID
1 juni t/m 30 september 2020 t/m 31 maart 2021
1 oktober 2020 t/m 30 april 2021 t/m 30 september 2021
1 mei t/m 31 mei 2021 t/m 30 november 2021
1 juni t/m 30 juni 2021 t/m 31 december 2021
1 juli t/m 31 juli 2021 t/m 31 januari 2022
1 augustus t/m 31 augustus 2021 t/m 28 februari 2022
1 september t/m 30 september 2021 31 maart 2022
1 oktober t/m 31 oktober 2021 30 april 2022
1 november t/m 30 november 2021 31 mei 2022
1 december t/m 31 december 2021 30 juni 2022

 

Bron:  https://mijn.bovag.nl/actueel/nieuws/2021/maart