Gezondheidsraad | Gezondheidsraad

Het is niet nodig om alle rijexamenkandidaten met ADHD te verplichten een rijtest te doen. Dat schrijft de Gezondheidsraad in een advies aan de minister van IenW. De raad adviseert de minister om de rijtest alleen te laten afnemen als de verplichte medische keuring daar aanleiding toe geeft.

De Gezondheidsraad heeft op verzoek van de minister van IenW gekeken naar nut en noodzaak van de verplichte rijtest. Uit cijfers van het CBR blijkt dat 84% van de rijexamenkandidaten met ADHD bij die test rijgeschikt wordt verklaard. Als die groep vooraf onderscheiden kan worden, hoeft niet iedereen met ADHD de rijtest te doen.

Volgens de Gezondheidsraad is de medische keuring door een psychiater een effectieve manier om mensen met ADHD die een verhoogde kans hebben op onveilig rijgedrag te onderscheiden van mensen met ADHD die dat niet hebben. De raad adviseert daarom om de verplichte rijtest voor alle rijexamenkandidaten met ADHD te laten vervallen en het CBR de mogelijkheid te bieden om op basis van het rapport van de keurend psychiater te beoordelen of een aanvullende rijtest nodig is.

Bron: rijschoolpro.nl