De geldigheid van het theoriecertificaat en het resultaat van het praktijkexamen voertuigbeheersing wordt  verlengd voor kandidaten van wie het certificaat of resultaat zonder eerdere verlenging komt te vervallen tussen 17 juni en 31 december 2022. Dit omdat het CBR kampt met extreme wachtlijsten voor (praktijk)examen doen om een rijbewijs te behalen. 

verlenging gegeven. Dat heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bekend gemaakt.

Het ministerie meent dat bij een verlenging van niet meer dan vier maanden zijn de opgedane kennis en vaardigheden tussen het halen van het theorie-examen en het praktijkexamen (of tussen het praktijkexamen voertuigbeheersing en het praktijkexamen verkeersdeelneming voor de rijbewijscategorieën A, A1 en A2) niet zodanig weggezakt dat er een risico zou zijn voor de verkeersveiligheid.

Tot tweemaal toe zijn de theoriecertificaten en resultaten van het praktijkexamen voertuigbeheersing verlengd, dit naar aanleiding van de verplichte sluiting van het CBR tijdens de lockdowns.

De huidige reden voor verlenging zijn de oplopende reserveringstermijnen voor praktijkexamens bij het CBR en de aflopende huidige verlenging van de geldigheidsduur van theoriecertificaten en resultaten van het praktijkexamen
voertuigbeheersing.

De oplopende reserveringstermijnen zijn het gevolg van de nasleep van de COVID-19-pandemie, waardoor het ziekteverzuim hoog is en daarnaast examinatoren niet beschikbaar zijn, omdat zij in isolatie of quarantaine zitten. Hierdoor komt een groep kandidaten in de knel als het theoriecertificaat of het resultaat van het praktijkexamen voertuigbeheersing komt te vervallen voordat ze het praktijkexamen met goed gevolg hebben kunnen afronden.

Bron: rijschoolpro.nl