Cora van Nieuwenhuizen

De commissie van Infrastructuur en Waterstaat vergaderde maandag over de maatregelen van het CBR om de reserveringstermijn terug te dringen. Er berust veel kritiek op het afschaffen van de Tussentijdse Toets en het Faalangstexamen. Minister Cora van Nieuwenhuizen onderstreept vooral dat ze hoopt dat het niet zo ver komt en het slagingspercentage voldoende zal stijgen.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat overlegden vandaag over het CBR. Tijdens dit overleg lieten meerdere Kamerleden weten niet achter de maatregelen te staan om de reserveringstermijnen terug te dringen. Als eind mei het slagingspercentage niet van 50 naar 54 procent is gestegen, gaat CBR eerst over tot het tijdelijk afschaffen van de tussentijdse toets (TTT), als dit te weinig oplevert zullen de faalangstexamens worden geschrapt en tot slot kan de examenleeftijd weer tijdelijk worden verhoogd naar achttien jaar.

Kritiek

Vooral het tijdelijk niet aanbieden van het faalangstexamen lag onder vuur tijdens de vergadering. Habtamu de Hoop van de PvdA: “Faalangstexamens zijn er niet voor niets. Het duurt 25 minuten langer, maar de kans dat je slaagt is een stuk groter.” Ook is de PvdA van mening dat het schrappen van de examens niet de moeite waard is. “Het is een te kleine plus die kwetsbaren heel veel raakt.” Jaco Geurts van het CDA is tevens sceptisch over de maatregelen. “Deze toetsen zijn toch juist ingevoerd om het slagingspercentage te bevorderen?” Ook de SGP vind de maatregelen niet acceptabel. “SGP maakt zich grote zorgen over de maatregelen. Deze zijn volstrekt niet realistisch. Het schrappen van de faalangstexamens vraagt om problemen”, aldus Chris Stoffer.

Kiki Hagen van D66 uitte vooral zorgen over het tijdelijk afschaffen van de TTT. “De tussentijdse toets moet behouden worden. Afschaffen is het laatste dat we willen. Als je naar je examen toegaat is het belangrijk dat je slaagt, daarvoor moet de tussentijdse toets behouden worden.”

Stephan van Baarle van partij Denk uit de zorgen jegens het verhogen van de examenleeftijd. “Voor jongeren wordt het een grote klap, maar voor rijschoolhouders gaat er een hoop omzet verloren. Zal dit plan een nieuwe financiële strop zijn voor rijschoolhouders? Rijschoolhouders zeggen dat 50 procent van de klandizie onder de achttien is. Dat komen ze niet meer te boven.”

Reactie minister

Minister Cora van Nieuwenhuizen beantwoorde de vragen van de Kamerleden en reageerde op de zorgen betreft de CBR-maatregelen. “Mijn reactie op het plan van aanpak van het CBR was hetzelfde. Die maatregelen moeten we niet willen.” Ze geeft aan dat het slagingspercentage bij het afnemen van een tussentijdse toets 10 procent hoger is, maar dit is meegewogen door het CBR. Ook het verhogen van de examenleeftijd wil ze liever niet. “Een makkelijke oplossing is het niet, maar het is kiezen. Het CBR heeft hierbij de volgorde van maatregelen bepaald die het minst erg is.”

De minister hoopt dat er geen maatregelen nodig zijn. “Het actuele slagingspercentage bij het CBR is 54,6 procent. Als de trend zo doorzet, zijn de maatregelen niet nodig. Daar hoop ik zeer op.”

Moties

De Kamerleden dienden verschillende moties in tegen de aangrijpende maatregelen. De PvdA, SGP, SP en D66 dienen een motie in om te vragen de faalangstexamens bij het CBR te behouden. CDA vraagt de regering alternatieven te besturen en ziet liever de examentijd verkort worden met zes minuten.

Bron: rijschoolpro.nl