Minister Harbers (IenW) verwacht dat de wachttijden voor een praktijkexamens B rijbewijs verder oplopen tot de zomer. Dat schrijft de minister in antwoord op Kamervragen die zijn ingediend door Tweede Kamerlid Daniel Koerhuis (VVD). Momenteel is de wachtlijst gemiddeld vier maanden met uitschieters naar bijna zes maanden, voordat iemand na aanmelding bij het CBR kan afrijden. Na de zomer zullen de wachttijden verder dalen verwacht Harbers.

Volgens de minister zijn er twee oorzaken voor de enorme wachtlijsten. Ten eerste is door de Omikronvariant het verzuim onder examinatoren sinds december 2021 explosief gestegen.

De tweede reden is dat het bijzonder moeilijk is om nieuwe examinatoren te werven en op te leiden. Dit gaat nog trager dan al was voorzien door het CBR. Bedoeling was zo snel mogelijk 100 examinatoren te werven. Tot op heden zijn er ruim 8.000 cv’s in de selectieprocedure betrokken. Dat heeft geresulteerd in 108 kandidaten die aan de opleiding zijn begonnen of daarmee zullen starten in de komende klassen. Door uitval tijdens de opleiding zal dat echter niet tot de 100 gewenste extra examinatoren leiden.
In december 2021 zijn 18 nieuwe examinatoren gestart met het afnemen van examens. Deze hebben 7.500 extra examens kunnen afnemen. “Helaas zijn minder nieuwe examinatoren gestart dan was voorzien”, aldus de minister. In januari, februari en april 2022 zijn de volgende klassen met examinatoren in opleiding van start gegaan. Naar verwachting zullen er in de komende maanden circa 40 nieuwe examinatoren uit de opleiding stromen. Het doel is in totaal minimaal 100 nieuwe examinatoren te werven dit jaar. Wanneer de examencapaciteit vergroot bij het CBR kan de reserveringstermijn dalen.

Slagen

De minister wil dat het CBR opnieuw met de branche in gesprek gaat over het verhogen van het slagingspercentage, zodat er minder herexamens afgelegd hoeven worden. Harbers: “Voor het verkleinen van de vraag naar examens is een dringend beroep gedaan op de rijscholen om de slagingspercentages te verhogen en kandidaten pas op examen te laten gaan als deze er daadwerkelijk klaar voor zijn.” Doelstelling was de slagingspercentages te laten stijgen van gemiddeld 50% naar 60%. Op jaarbasis zijn daardoor 80.000 minder examens nodig. Tot op heden is de gerealiseerde stijging van het slagingspercentage circa 2,5%.

Inhalen

Er zijn sinds maart 2021 10.000 examens ingehaald. Dit is het resultaat van overwerk, waardoor veel extra examens konden worden afgenomen. Dit aantal wordt gedrukt doordat examinatoren ook zijn ingezet voor de opleiding van nieuwe examinatoren. Het getal van 10.000 had hoger kunnen zijn als er geen hoge uitval van examinatoren door COVID-19 was geweest.
Geen tijdelijke maatregelen
Tijdelijke maatregelen als het niet aanbieden van de tussentijdse toets, het tijdelijk niet aanbieden van het faalangstexamen en het tijdelijk verhogen van de examenleeftijd van 17 naar 18 jaar ziet de minister niet zitten. Harbers: “Ik heb het CBR gevraagd om in afstemming met de rijschoolbranche mij te adviseren of de inzet van noodmaatregelen gewenst en noodzakelijk is. Het gezamenlijk advies van CBR en rijschoolbranche is om nu geen tijdelijke noodmaatregelen in te zetten waarbij meeweegt dat er nog mogelijkheden zijn voor de rijscholen om nog scherper de opleiding van de leerling te plannen.”

Nieuwe achterstanden

De minister sluit niet uit dat er opnieuw achterstanden ontstaan dit jaar mocht corona terugkomen. Harbers: ”Gegeven de hoge mate van onzekerheid over het verloop van het aantal besmettingen, de mogelijke uitbraak van nieuwe varianten en de ontwikkeling van de marktvraag is het niet mogelijk een exacte en robuuste prognose te geven hoe de wachttijd zich gaat ontwikkelen in de komende periode.” Het CBR verwacht dat de reserveringstermijnen voor alle theorie-examens de komende periode binnen de vier weken blijven. Ook de praktijkexamens CDE en de rijtesten zullen binnen de maximaal zeven weken en maximaal vier weken blijven.

Bron: https://www.rijschoolpro.nl/autonieuws/2022/04/20