Het CBR stelt het dragen van een mondkapje nog verplicht tijdens rij-examens. Omdat er geen anderhalve meter afstand kan worden gehouden in gesloten voertuigen, wil het CBR niet meegaan met de versoepelingen die per 26 juni ingaan. Ook tijdens de rijles wordt het dragen van een mondkapje nog aangeraden, maar het is niet verplicht. De keuze hiervoor ligt bij de opleider. 

Rij-instructeurs

Omdat vanaf 26 juni de mondkapjesplicht vervalt onder contactberoepen is deze niet meer verplicht in de lesauto. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat: “In principe vervalt de plicht voor contactberoepen, waaronder rij-instructeurs, omdat zij vooraf een controlegesprek kunnen voeren. Aan passagiers in de trein kan dat niet. Maar de keuze is aan de rij-instructeurs. Als zij het prettig vinden, kunnen ze de leerling alsnog vragen een mondkapje te dragen.” Volgens het ministerie stelt het CBR de verplichting, omdat zij de examinatoren willen beschermen.

Bezoekers CBR

Het CBR laat alleen bezoekers binnen op afspraak. Ook moeten de rij-instructeurs nog steeds buiten wachten en kunnen zij niet het eindgesprek bijwonen. Ook andere begeleiders, zoals ouders en vrienden mogen niet naar binnen bij het examencentrum.

Bron: rijschoolpro.nl