Niet alleen de locatie van het examencentrum, leeftijd en het opleidingsniveau van de leerling hebben invloed op het slagingspercentage van een rijschool, zoals eerder deze week op RijschoolPro werd gepubliceerd. Ook de examinator in kwestie oefent grote invloed uit op dit percentage. 

Verschil tussen man en vrouw

Opvallend is dat er bij een aantal examinatoren uitzonderlijke verschillen zijn tussen de slagingspercentages van mannelijke en vrouwelijke kandidaten. “Om uit te sluiten dat dit verschil door toeval is ontstaan, heeft onze onderzoeksredactie drie hoogleraren gevraagd om naar de data te kijken. Zij stellen vast dat er zeker 38 examinatoren zijn bij wie aanwijzingen bestaan dat ze leerlingen benadelen op basis van hun geslacht,” vermeldt RTL Nieuws.

“Een uitschieter is een examinator bij wie 67 procent van alle mannelijke kandidaten in één keer het rijbewijs haalt. Kom je als vrouw bij deze examinator terecht dan is de kans op slagen aanzienlijk lager, namelijk 45 procent. Maar andersom gebeurt dit ook: bij een andere examinator slaagde 52 procent van de vrouwelijke kandidaten in één keer, maar slechts 33 procent van de mannen haalde in één keer het rijbewijs.”

Eén van de gevraagde deskundigen is Casper Albers, hoogleraar statistiek aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij geeft aan dat de kans dat de verschillen door toeval veroorzaakt zijn, microscopisch klein is, maar dat de échte oorzaak niet uit de cijfers te halen valt.

Examinator meer invloed dan regio

Martijn Meeter, hoogleraar onderwijskunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam, analyseerde tevens de cijfers van het CBR en kwam tot de conclusie dat de regio waarin het praktijkexamen wordt gedaan niet de enige verklaring is voor afwijkende slagingspercentages. Het hebben van een strenge of soepele examinator heeft volgens hem meer effect op de slaagkans dan de locatie waarin je afrijdt.

Onderzoek

RTL Nieuws heeft samen met drie hoogleraren alle gegevens geanalyseerd van het praktijkexamen B uit 2018 en 2019. Het onderzoek werd alleen uitgevoerd bij examinatoren die minimaal 100 mannen en 100 vrouwen hebben geëxamineerd en herexamens zijn niet in de analyse meegenomen.

Bron: rijschoolpro.nl