Laatste update 09 april 2021

Een aantal leerlingen met een verlopen theoriecertificaat kunnen tóch praktijkexamen doen. CBR maakt een uitzondering voor kandidaten van wie de geldigheid van hun theorie op 31 maart afloopt en het examen in de periode van 15 december 2020 t/m 1 april 2021 is uitgesteld. CBR houdt voor deze groep examenplekken vrij vanaf vandaag tot en met 31 mei 2021.

De regeling is éénmalig voor een kandidaat en geldt alleen in de periode tot en met 31 mei 2021. Voor de overige gevallen geldt de coulanceregeling (zie tabel hieronder).

Nog geen uitstelexamen gepland?

Stond het praktijkexamen gepland in de periode van 15 december 2020 tot en met 1 april 2021? Dan zorgt CBR ervoor dat de kandidaat voorrang krijgt op anderen. Hiervoor houdt het bureau plekken vrij tot en met 31 mei 2021. Heeft een opleider voor de kandidaat nog geen examen gepland in deze periode vanwege een verlopen theoriecertificaat? Dan kan de opleider dit alsnog doen. Een al gemaakte reservering voor ná 1 juni kan tot 4 weken voor de examendatum kosteloos geannuleerd worden. De opleider kan ook eenmalig wisselen met de vrije capaciteit.

Geweigerd voor examen tussen 1 en 8 april?

CBR belt klanten die in de afgelopen dagen geweigerd zijn voor hun praktijkexamen en die voldoen aan bovenstaande voorwaarden. Zij krijgen een plek aangeboden vóór 1 juni. CBR neemt hierover contact op met de rijopleider.

Nieuw theorie-examen gereserveerd?

Heeft uw leerling al een nieuw theorie-examen gereserveerd dat door deze regeling overbodig is geworden, dan kan dit examen geannuleerd worden.

Geldigheid theoriecertificaten

De geldigheid van certificaten en uitslagen volgens de huidige coulanceregeling, die loopt van 1 mei tot voorlopig eind van dit jaar, is als volgt:

 

DE GELDIGHEIDSDUUR VERLOOPT IN DE PERIODE:

DE GELDIGHEIDSDUUR WORDT VERLENGD:

1 juni t/m 30 september 2020

t/m 31 maart 2021

1 oktober 2020 t/m 30 april 2021

t/m 30 september 2021

1 mei t/m 31 mei 2021

t/m 30 november 2021

1 juni t/m 30 juni 2021

t/m 31 december 2021

1 juli t/m 31 juli 2021

t/m 31 januari 2022

1 augustus t/m 31 augustus 2021

t/m 28 februari 2022

1 september t/m 30 september 2021

31 maart 2022

1 oktober t/m 31 oktober 2021

30 april 2022

1 november t/m 30 november 2021

31 mei 2022

1 december t/m 31 december 2021

30 juni 2022

 

Bron: bovag.nl/actueel/nieuws/2021/april