CBR Info maart 2021
Gevolgen corona-lockdowns
Gevolgen corona-lockdowns
Door de lockdowns gingen al meer dan 600.000 examens, toetsen en rijtesten niet door. Door de eerste lockdown in het voorjaar van 2020 konden we ruim 300.000 examens, toetsen en rijtesten niet afnemen. >>

 

CBR vergroot capaciteit
Zónder extra maatregelen kan het nog wel vijf jaar duren vóór de reserveringstermijnen voor de B-praktijkexamens weer binnen de afgesproken vijf tot zeven weken zijn. Daarom neemt het CBR alle mogelijke maatregelen om de examencapaciteit uit te breiden. En hebben we -in afstemming met onder andere de brancheorganisaties- de mogelijkheden in kaart gebracht om de instroom te beperken. >>

 

Bron: cbr.nl