Gepubliceerd op 01-04-2021

Het CBR wil dat eind mei 2021 het slagingspercentage gestegen is met vier procent. Hiervoor leggen ze de verantwoordelijkheid bij de rijscholen. Als dit niet lukt schaft het examencentrum de tussentijdse toets tijdelijk af. De rijschoolbranche is hier fel op tegen, omdat deze juist zorgt voor een hogere slagingskans. Ook het CBR ziet de tussentijdse toets liever niet verdwijnen, omdat het slagingspercentage van kandidaten die een tussentijdse toets doen zelfs 14 procent hoger is. Toch zal deze maatregel de meeste impact hebben op de reserveringstermijnen.

Om de reserveringstermijn voor het examen terug te dringen en de verwachte 293.000 uitgestelde praktijkexamens weg te werken, wil het CBR dat het slagingspercentage eind mei 2021 is verhoogd van 50 naar 54 procent. Deze stijging zorgt volgens het examencentrum voor een extra capaciteit van 32.000 examens. Om dit te behalen legt het CBR de verantwoordelijkheid neer bij de rijscholen. Zij dienen kandidaten alleen op examen te sturen als ze er klaar voor zijn. Hiermee hoopt de organisatie dat er minder herexamens bijkomen. “Dan kunnen plannen voor andere ingrijpende maatregelen die kandidaten, rijscholen én het CBR niet wenselijk vinden, in de la blijven.”

Afschaffen tussentijdse toets

Een van die ingrijpende maatregelen is het tijdelijk afschaffen van de tussentijdse toets (TTT) per 1 juni 2021. Met het afschaffen van de toets denkt het CBR in 2021 41.000 testen minder af te nemen en drie weken in te leveren op de reserveringstermijn voor praktijkexamens. Vanuit rijscholen en brancheverenigingen berust er veel kritiek op het afschaffen van de TTT, omdat deze juist bijdraagt aan een hoger slagingspercentage.

Voordelen TTT

De tussentijdse toets wordt gezien als voorproef op het echte praktijkexamen. De leerling kan zo vast wennen aan hoe het examen eraan toe gaat. Ook kan de leerling alvast de bijzondere verrichtingen behalen, waardoor hij hiervoor vrijstelling krijgt op het praktijkexamen.

Het CBR geeft aan liever geen afstand te doen van de tussentijdse toets, vanwege het belang van het product. In het plan van aanpak wordt dit als volgt beschreven: “Het afnemen van de TTT heeft een positieve invloed op het slagingspercentage. Het slagingspercentage van kandidaten die een TTT doen, is 14 procent hoger dan van kandidaten die dat niet doen. Dit maakt de TTT een waardevol product voor het CBR en voor de verkeersveiligheid.” Daarnaast beschouwt het examencentrum de TTT als een van zijn belangrijkste producten en geeft aan dat het in lijn is met de verwachte aanbevelingen van de commissie Roemer.

Kritiek

Het CBR ontvangt veel kritiek van brancheverenigingen en rijscholen over het verhogen van het slagingspercentage en de maatregelen die worden ingevoerd als dit niet lukt. Brancheorganisaties FAM, Bovag en LBKR zijn het niet eens met het afschaffen van de TTT, vanwege dezelfde reden: “Kandidaten die eerst een tussentijdse toets hebben afgelegd, hebben de afgelopen jaren aantoonbaar hogere slagingspercentages gerealiseerd”, aldus Bovag.

“Als de TTT of RIS-toets een tijdje niet aangeboden wordt, voorzien wij in plaats van een stijging van de percentages, een dalend percentage. De TTT wordt ook ingezet om de kennismaking met het instituut dat CBR heet laagdrempeliger te maken”, schrijft de VRB. De vereniging geeft aan het schaffen van dit product nadrukkelijk te hebben ontraden in ieder overleg. “Wij hebben er jaren over gedaan om de TTT te positioneren. Kandidaten en ook rijinstructeurs moesten vertrouwen krijgen in het product. Als datzelfde CBR nu als eerste mogelijke oplossing voor de oplopende doorlooptijden de TTT of RIS toets in de ijskast zet en daarnaast ook nog verwacht dat de slagingspercentages stijgen, is nut en noodzaak van dit product niet meer met droge ogen te verkopen.”

Actie rijscholen

Ook rijscholen reageren kritisch op het besluit: “De TTT tijdelijk schrappen werkt averechts. Ik lees: jullie willen minder herexamens. De TTT zorgt nu net voor minder herexamens.” Om zich te verzetten tegen het besluit, zijn er meerdere acties opgezet. Zo heeft een groepje rijscholen uit Sneek een sticker ontwikkeld die rijscholen kunnen bestellen en op hun auto kunnen plakken om te laten weten niet eens te zijn met de maatregelen van het CBR.

Ook is er een petitie gestart waar handtekeningen worden verzameld van mensen die tegen het tijdelijk afschaffen van producten zijn. Deze is momenteel al 2.409 keer ondertekend.

Rijscholen in Deventer willen vrijdag demonstreren bij het CBR om zich tegen de maatregelen te verzetten en vinden dat het CBR niet de juiste aanpak voert. “Aanstaande vrijdag is het goede vrijdag. Wat schetst onze verbazing? Het CBR is gewoon dicht! Terwijl ze nu ook uitgestelde examens in konden halen.”

Aanpak CBR

In het plan van aanpak van het CBR met de maatregelen voor het inhalen van examens, is het overwerken op feestdagen als Goede Vrijdag en Hemelvaart een van de tweehonderd ideeën die zijn bedacht. Het CBR geeft hierbij aan dat deze optie zal worden uitgevoerd. Echter geven de openingstijden van de klantenservice voor alsnog aan dat ze aankomende vrijdag gesloten zijn.

Momenteel staan er nog 64 ideeën in de lijst die als volgt worden behandeld: ‘Wordt als mogelijke optie meegenomen’. Echter zal het afschaffen van de tussentijdse toets de meeste capaciteit opleveren volgens het CBR. “Er is geen partij voor wie het tijdelijk stoppen met de TTT pijnloos is. Maar het is een van de weinige instroombeperkende maatregelen (waarvoor geen wetswijziging nodig is) met een grote impact op de in te halen examens.”

Het CBR wil deze maatregel uiterlijk in februari 2022 stoppen of eerder als de reserveringstermijnen onder de tien weken komen.

Bron: rijschoolpro.nl