CBR

Het CBR versoepelt op 10 juli twee maatregelen voor (her)examens. De minimale verplichte wachttijd bij een herexamen wordt verlaagd en opleiders krijgen meer flexibiliteit bij het reserveren van praktijkexamens-B doordat zij gelimiteerd examens mogen annuleren. Deze maatregelen worden voortdurend door het CBR geëvalueerd. Het CBR laat daarnaast weten dat er nog steeds hard wordt gewerkt aan het aannemen en opleiden van extra examinatoren, zodat de reserveringstermijnen voor praktijkexamens verder gaan dalen. Er zijn inmiddels al meer dan honderd nieuwe examinatoren gestart sinds 2021. De verwachting is dat de reserveringstermijn na de zomer geleidelijk daalt. De slagingspercentages lijken wel te blijven steken rond de 52 procent, niet veel hoger dan voor corona. Het CBR heeft ook een bericht over deze maatregelen gepubliceerd en informeert kandidaten via cbr.nl. 

Minimale wachttijden herexamens

Op 1 september 2022 heeft het CBR minimale wachttijden ingevoerd als tijdelijke maatregel. Die moet zorgen voor een zo goed mogelijke verdeling van de examenplekken en een betere voorbereiding op het examen. Na overleg met de rijschoolbranche heeft het CBR besloten om de minimale wachttijden verder te verlagen, na een eerdere versoepeling op 1 december 2022. Vanaf 10 juli 2023 geldt het volgende voor de minimale wachttijden:

  • Zakt de kandidaat de eerste keer voor het praktijkexamen auto? Dan kan de kandidaat op zijn vroegst na 2 weken weer afrijden. Nu is dat nog 4 weken.
  • Zakt de kandidaat twee keer of vaker voor het praktijkexamen auto? Dan kan de kandidaat op zijn vroegst na 7 weken weer afrijden. Vanaf 1 september 2022 tot en met 30 november 2022 was dat nog 15 weken, op dit moment is het 10 weken.
  • Gaat het om praktijkexamens auto die vanwege de verkeersveiligheid door een examinator worden afgebroken? Dan blijft de minimale wachttijd van 15 weken bestaan. Vorig jaar werden rijexamens 2.676 keer afgebroken, omdat het te gevaarlijk was voor de kandidaat zelf, de meerijdende instructeur, de examinator en het overige verkeer.
  • Zakt de kandidaat voor het praktijkexamen bromfiets, brommobiel, motor verkeersdeelneming of auto met aanhangwagen? Dan kan de kandidaat op zijn vroegst na 2 weken weer afrijden. Nu is dat nog 4 weken.

Bron: https://mijn.bovag.nl/actueel/nieuws/2023/juni/cbr-verlaagt-wachttijden-herexamens