Laatste update 14 juni 2023

Driekwart van de jongeren kiest liever voor een goede rijschool die iets duurder is, dan een goedkopere rijschool om kosten te besparen.

39 Procent van de jongeren krijgt het autorijbewijs volledig vergoed door hun ouders of familie, terwijl 33 procent de kosten helemaal zelf betaalt. De rest deelt de kosten met ouders of familie. Dat blijkt uit het onderzoek Jongeren en financiën, sparen en rijbewijs van jongerenorganisatie Team Alert dat wilde achterhalen of de kosten voor het behalen van een rijbewijs voor jongeren een belemmering zijn om met rijlessen te starten.

Het behalen van een rijbewijs kost in ons land gemiddeld zo’n 2.777 euro, uitgaande van 43,2 rijlessen van een uur. Door deze relatief hoge kosten van het rijbewijs voelen de meeste jongeren druk om het rijbewijs in één keer te halen. Vooral jongeren die zelf opdraaien voor de kosten voelen deze druk (41 procent van hen). Overigens vinden de meeste jongeren dat de kosten van het rijbewijs niet van invloed is op hun keuze om het rijbewijs te halen, met uitzondering van jongeren die het zelf moeten betalen.

Niet roken

Of ouders nu geheel of gedeeltelijk de kosten betalen, de meeste jongeren hebben geen afspraken of speciale regelingen rondom het behalen van het rijbewijs. Als daar wel sprake van is, dan is dat vooral de voorwaarde niet roken tot een bepaalde leeftijd.
Over het algemeen verkiezen de meeste jongeren kwaliteit boven kwantiteit bij het kiezen van een rijschool. Driekwart van hen kiest liever voor een goede rijschool die iets duurder is, dan een goedkopere rijschool om kosten te besparen. Ook houden ze rekening met de kosten na het behalen van het rijbewijs. Zo houdt de helft rekening met de kosten voor een eigen auto en iets minder dan de helft denkt aan de kosten voor een verzekering of het lenen van een auto.

Onderzoek

Stichting Team Alert deed begin 2023 kwantitatief onderzoek onder 674 jongeren tussen de 16 en 24 jaar, dat hier is terug te vinden, onder de titel Jongeren en financiën, sparen en rijbewijs.

https://mijn.bovag.nl/actueel/nieuws/2023/juni/meeste-jongeren-kiezen-voor-goed