In het adviesrapport dat Emile Roemer woensdagmiddag overhandigt aan minister Cora van Nieuwenhuizen zijn negentien maatregelen opgenomen. Deze moeten de kwaliteit binnen de gehele rijschoolbranche verbeteren. In dit artikel zie je een overzicht van deze maatregelen.

Demissionair minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen verzocht Emile Roemer eind vorig jaar onafhankelijk advies uit te brengen over de kwaliteitsverbetering in de autorijscholenbranche voor rijbewijs B. Een van de belangrijkste factoren voor de noodzaak tot verandering is het relatief hoge aantal jonge bestuurders dat betrokken is bij ernstige ongevallen.

Doel van het rapport

In het rapport stelt Roemer een fundamentele verandering voor: het examengestuurde systeem dat we nu hebben, uitbreiden met sturing op de kwaliteit van de rijopleiding en in het verlengde daarvan ook sturing op de kwaliteit van de examens, de rijinstructeursopleiding en de -examinering.

Daarnaast wil hij hiermee een betere en gegarandeerde opleidingskwaliteit door rijscholen, waardoor verkeersveiligheid wordt verbeterd, slagingskans toeneemt en consumenten worden beschermd tegen uitwassen in de sector.

In het advies staat dat er meer waardering moet komen voor vak van rij-instructeur met een normaal inkomen en normale werkuren.

Het rapport

In het adviesrapport zijn negentien maatregelen opgesteld die een betere kwaliteit in de gehele breedte van de branche kunnen realiseren. Deze maatregelen zijn onderverdeeld in vier ‘bouwstenen’ met als overkoepelende maatregel het oprichten van een Curriculumcommissie Autorijonderwijs (CCA) als publieke organisatie. Deze organisatie stelt de leerinhoud en de leermethoden van het rijonderwijs vast en houdt toezicht op de rijscholen. Hieronder lees je de andere achttien maatregelen.

Bouwsteen 1: kwaliteit opleiding

 • 2- Introduceer een standaard nationaal leerplan praktijk en theorie voor rijbewijs B opleiding.
 • 3- Bouw de rijopleiding op in fasen of modules.
 • 4- Introduceer een verplicht landelijk leerlingvolgsysteem voor theorie en praktijk.
 • 5a- Bouw per leerling een leerportfolio op.
 • 5b- Doorbreek de afhankelijkheidsrelatie.
 • 6a- Werk toe naar een systeem van permanente verkeerseducatie.
 • 6b- Benader de bestuurders in bezit van een rijbewijs actiever in hun kennis van het verkeer.

Bouwsteen 2: kwaliteit examen

 • 7- Laat het theorie- en praktijkexamen bestaan uit meerdere toetsmomenten.
 • 8- Voer een meer competentiegerichte beoordeling in.
 • 9- Neem de onderdelen die niet betrouwbaar en valide te toetsen zijn in het examentraject, verplicht op in de opleiding.
 • 10- Laat het CBR één examenmoment per leerling toewijzen

Bouwsteen 3: kwaliteit rijscholen

 • 11- Stel eisen aan de bedrijfsvoering van de rijscholen.
 • 12- Voer een verplichte keuring van dubbele bediening in en regel toezicht op de inbouw van het systeem.
 • 13- Voer een verplicht rijscholenregister in.
 • 14- Stel verzekering bij een garantiefonds verplicht.
 • 15- Organiseer een landelijke sectoromvattende klachtenregeling bij de CCA.

Bouwsteen 4: kwaliteit rij-instructeurs

 • 16- Introduceer een nationaal leerplan voor instructeursopleidingen, inclusief stage- en bijscholingsvereisten.
 • 17- Stel eisen aan de docenten van de instructeursopleidingen.
 • 18- Geef het IBKI en de CCA bevoegdheden om op te kunnen treden tegen slecht functionerende rijinstructeurs.
 • 19- Start met lokaal en regionaal overleg over samenwerking en arbeidsmarktomstandigheden en richt een commissie voor inkomensverbetering in.                                                                                Bron: rijschoolpro.nl