Dat zijn er 80 minder dan het jaar ervoor, een daling van ruim 12 procent. De daling is beduidend sterker dan het Europese gemiddelde van 8 procent. Er vielen vooral onder motorrijders, maar daarnaast ook onder inzittenden van personenauto’s, fietsers en voetgangers minder dodelijke slachtoffers. De cijfers zijn vandaag bekend gemaakt door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Minister Schultz van Haegen: “Ik ben blij dat de daling van het aantal verkeersslachtoffers doorzet. Deze cijfers bevestigen dat Nederland een van de meest verkeersveilige landen ter wereld is. Hoe minder slachtoffers op de weg, hoe beter. We willen nog verder terug naar maximaal 500 in 2020.”

Leeftijd.  Het aantal kinderen (0 tot 18) dat omkwam in het verkeer, is gedaald van 40 in 2012, naar 23 in 2013, een afname van 42,5%. In 2013 waren ook minder 65-plussers slachtoffer van een dodelijk ongeval op de weg. Maar zij blijven met 230 dodelijke slachtoffers in 2013 een kwetsbare groep, vooral op de fiets.

Vervoerswijze. Het aantal slachtoffers daalde bij vrijwel elke vervoertype. Onder motorrijders is een forse daling van 46% te zien. Het aantal fietsers dat omkwam in het verkeer daalde met 8%. De meeste slachtoffers vielen net als in voorgaande jaren onder mensen in een personenauto, maar ook in deze groep is een daling van 17% te zien.

Wegtype. Op de rijkswegen vielen in 2013 32 doden minder dan in het jaar daarvoor. Dat is een daling van 36%. Ook op het onderliggende wegennet daalde het aantal doden. Op provinciale wegen nam het af met 20 slachtoffers en op gemeentelijke wegen kwamen 29 mensen minder om het leven.

Maatregelen. Minister Schultz werkt in de Beleidsimpuls Verkeersveiligheid samen met overheden en maatschappelijk partners aan de verdere verbetering van de verkeersveiligheid. Omdat veruit de meeste slachtoffers vallen op het onderliggende wegennet, heeft de minister met de Vereniging Nederlandse Gemeenten afgesproken dat alle Nederlandse gemeenten een lokale aanpak Veilig Fietsen maken. Daarin zetten zij maatregelen om fietsen veiliger te maken. De minister wordt daarbij ondersteund door een ambassadeursgroep van zeven burgemeesters en de Commissaris van de Koning van Overijssel. Ook ondersteunt Schultz het programma Blijf Veilig Mobiel dat zich richt op veilige mobiliteit voor ouderen.

Bron: Reflector| 24-04-2014