een derde van de jongeren denkt dat de kans zeer klein is dat zij bij een verkeersongeval betrokken raken door het gebruik van de mobiele telefoon.

Het toenemende gevoel van FOMO, fear of missing out, onder jongeren en het gebruik van de mobiele telefoon zorgen voor een groeiend probleem voor de verkeersveiligheid. Drie op de vijf jongeren die aangeven FOMO te ervaren, zijn de afgelopen twee jaar betrokken geraakt bij een gevaarlijke verkeerssituatie of verkeersongeval. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van verzekeraar Interpolis.

Van de jongeren die door het gebruik van hun mobiele telefoon betrokken zijn geweest bij een verkeersongeval of gevaarlijke verkeerssituatie, geeft de helft aan spijt te hebben van het gebruik van de mobiele telefoon in het verkeer, blijkt uit het onderzoek.

“Met het stijgend aantal dodelijke verkeersongelukken is het bittere noodzaak om de bron van veel verkeersongelukken, afleiding door de telefoon, nog intensiever te bestrijden”, denkt Chantal Vergouw, directievoorzitter van Interpolis.

Zorgwekkend

Ruim 40 procent van de jongeren die FOMO zegt te ervaren, heeft dit gevoel de afgelopen twee jaar zien toenemen. Chantal Vergouw vindt dit zorgelijk. “Het is zorgwekkend om te zien dat zoveel jongeren betrokken raken bij gevaarlijke verkeerssituaties, doordat ze afgeleid zijn door hun telefoon. We weten uit onze langer lopende barometer dat steeds meer jongeren de mobiele telefoon in het verkeer gebruiken. We weten ook dat jongeren bewust zijn van het risico, maar toch nog te vaak de telefoon pakken tijdens het fietsen. Hoe meer men gewend raakt om op jonge leeftijd de mobiele telefoon in het verkeer te gebruiken, hoe groter de kans dat ze dit ook op latere leeftijd blijven doen.”

MisNiks-campagne

De verzekeraar waarschuwt voor de toename van gevaarlijke situaties in het verkeer door FOMO en start daarom de MisNiks-campagne om het bewustzijn onder jongeren te vergroten. “Hierin horen en zien we de mooie en bijzondere momenten uit het leven van jongeren. Wij willen hiermee jonge mensen laten zien dat één appje in het verkeer er al voor kan zorgen dat je jezelf, je familie en vrienden een leven kan ontnemen”, aldus Vergouw.

(Bron: Interpolis)